BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Ödül Başvurusu İçin Tıklayınız.


Bildirilerin web sayfası üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecektir.

Bildiri Özet Kuralları

 1. Bildiriler Poster yada Sözel bildiri olarak gönderilebilir.
 2. Bildiriyi sunacak yazarlar katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. 
 3. Bildiri özeti; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır. 
 4. Bildiri özeti Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir.
 5. Bildiri özeti gönderimi için ayrılan alan 250 kelime ile sınırlandırılmıştır. 
 6. Gönderilen bildiri özetleri hakem değerlendirmesinden geçecektir.
 7. Kabul edilen bildiriler kongre kitabında yayımlanacaktır. Kabul edilen bildirilerin geniş özeti veya tam metni koray.bapir@devent.com.tr adresine mail olarak gönderilirse kongre kitabında bu hali ile yayınlanacaktır.
 8. Bilimsel kurul tarafından seçilen bildirilerin tam metinleri Spor Hekimliği Dergisi (Turkish Journal of Sports Medicine) ek sayısında yayımlanacaktır.
 9. Bildiri özeti göndermekte kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından Times New Roman ve 12 Punto olarak standartlaştırılmıştır.  
 10. Bildiriye iki adet tablo ve 1 adet şekil eklenebilir.
 11. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır. 
 12. Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin adı, soyadı ve kurumlarını içermelidir. 
 13. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır. 
 14. Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. 
 15. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz. 
 16. Bildiri özeti son gönderim tarihi 28 Şubat 2019’dur. 

Geri Bildiri 
Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır.
Gerektiğinde D Event Turizm ile iletişim kurabilirsiniz.